Debat Leven Lang Leren

Home / Evenementen / Debat Leven Lang Leren
Laden Evenementen
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Het eerste debatcafé van dit jaar vindt plaats op woensdag 17 januari.

In april vorig jaar overhandigde Jolande Sap als voorzitter van de Commissie Vraagfinanciering mbo haar advies ‘Doorleren werkt’ aan toenmalig minister Bussemaker van OCW. De commissie stelt in het rapport een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren.

Ook de Sociaal-Economische Raad, de Onderwijsraad en de reguliere en particuliere opleiders in het mbo hebben zich uitgelaten over postinitieel leren. Om de impasse te doorbreken is het van belang om de vraag naar scholing financieel te ondersteunen. Parallel daaraan is het noodzakelijk dat er meer maatwerk komt in het aanbod van scholingsmogelijkheden voor volwassenen.

Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor de mbo-instellingen, aldus de commissie. Ze doet een beroep op onderwijsinstellingen om maatwerk te leveren en zo het scholingsaanbod af te stemmen op de behoeften en mogelijkheden van volwassenen.

Het nieuwe kabinet heeft zich voorgenomen om een aantal van de aanbevelingen uit het advies uit te voeren.

Wat betekent dit voor de opleiders in het mbo? Moeten, willen en kunnen zij deze handschoen oppakken?

Tijd voor een debat! Onder leiding van het Nederlands Debat Instituut gaan we op woensdag 17 januari met elkaar in debat over de plannen voor een leven lang leren en wat ze betekenen voor de opleiders in het mbo.

Praktische informatie

Datum: woensdag 17 januari, 17.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 16:30 en na afloop een drankje en een broodje)
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT in Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: Binnenkort kunt u zich hier aanmelden.

 

Gerelateerde publicaties

De toekomst van vakmanschap

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 5

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Stagematching in het mbo

Verschillende perspectieven

De beroepspraktijkvorming (bpv) is een cruciaal, wettelijk onderdeel van de beroepsopleidingen in het mbo. De student verwerft tijdens de bpv competenties in een echte werkomgeving en bekwaamt zich in het beroep van de (beginnend) beroepsbeoefenaar, zodat de student goed is voorbereid op de arbeidsmarkt. Belangrijke voorwaarde is dat de bpv-plaats en de leerbehoeften en –mogelijkheden van de student op elkaar aansluiten.

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone