Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.
Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone

Het debatcafé over Leven Lang leren vindt plaats op woensdag 17 januari 2018.

In april overhandigde Jolande Sap als voorzitter van de Commissie vraagfinanciering mbo haar advies ‘Doorleren werkt’ aan minister Bussemaker van OCW. De commissie stelt in het rapport een aantal aanvullende maatregelen voor die nodig zijn om een doorbraak te forceren in een leven lang leren.

Tijd voor een debat! Onder leiding van het Nederlands Debat Instituut gaan we op woensdag 17 januari met elkaar in debat over het thema leven lang leren.

Praktische informatie

Datum: woensdag 17 januari, 17.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 16:30 en na afloop een drankje en een broodje)
Locatie: Zaalverhuur 7, Boothstraat 7, 3512 BT in Utrecht (routebeschrijving).
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilona Koning.
Aanmelden: Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

 

Gerelateerde publicaties

2017-12-19T12:16:05+00:00

Tussenevaluatie Sectorplannen 2017

In opdracht van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sectorplannen hebben twee hoofddoelen: het overbruggen van de crisis en het beter laten functioneren van de arbeidsmarkt. Deze evaluatie behandelt het proces, het bereiken van de doelen, het effect op de betrokkenheid en samenwerking bij de sociale partners en de vorm van de subsidie.

2017-10-12T09:20:13+00:00

De toekomst van vakmanschap

Specialistisch opgeleide mbo-vakmensen hebben de beste baankansen en aantrekkelijk werk. Dat is tegen de verwachting in: vaak wordt gedacht dat smal opgeleiden het moeilijker krijgen op de arbeidsmarkt naarmate ze ouder worden, omdat hun vaardigheden sneller verouderen. Deze nieuwe bevinding blijkt uit onderzoek in opdracht van NRO, uitgevoerd door een consortium bestaande uit ROA, AMCIS, Kohnstamm Instituut en ecbo. In het onderzoek is in kaart gebracht aan welk type vakmanschap van middelbaar opgeleiden behoefte is op de arbeidsmarkt en wat dit betekent voor de inrichting van het mbo.

2017-11-29T22:03:36+00:00

Quickscan 5 – Evaluatie sectorplannen

Quickscan 5

Werkgevers- en werknemersorganisaties worden voor maximaal de helft van de kosten ondersteund door de overheid in hun plannen om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ecbo voert samen met SEO Economisch Onderzoek de monitoring en evaluatie van deze Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit.

Deel deze publicatie Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone