Alieke Hofland

Alieke Hofland MSc
Alieke Hofland MScOnderzoeker
0610533747

Alieke werkt sinds januari 2016 als onderzoeker bij ecbo. Ze is afgestudeerd pedagoog met een focus op het gebied van migrantenopvoeders en hun sociale netwerk. Met een achtergrond in het hbo (pabo) heeft zij kennis van het beroepsonderwijs. Alieke heeft ervaring als docent, heeft verschillende modules ontwikkeld en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Alieke heeft met name expertise in kwalitatief onderzoek die zij bij ecbo inzet op onderzoeken rond het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Expertisegebieden

  • Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Publicaties

Leven lang leren: perspectief vanuit beroep

Leren voor een sterkere arbeidsmarktpositie

In het stimuleren van leven lang leren moet er meer aandacht zijn voor de opbrengsten van het informeel leren. Het stimuleren van het informeel leren kan door leerrijke werkomgevingen te creëren voor werkenden en door tegelijkertijd te werken aan mogelijkheden voor erkenning van wat er op de werkvloer geleerd wordt.

Slimmer leren met ICT

Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs – SAMENVATTING

Onderzoek naar de opbrengsten van de vraagverkenning rondom ict bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. De vraagverkenning vond plaats in het kader van het project Slimmer leren met ICT dat in 2015 door de PO-Raad, in samenwerking met Kennisnet is opgestart. Het doel van dit project is dat de raad bewerkstelligt dat het primair onderwijs optimaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die ict biedt, zoals het volgen van de ontwikkeling van leren, het differentiëren tussen leerlingen en het verhogen van doelmatigheid van bestuur.