Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Home / Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Lezing op conferentie 15 oktober 2015 – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Rineke Keijzer, promovenda Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam/Universiteit Leiden

Gedreven inzet voor kwetsbare adolescenten leidt tot een veelheid aan projecten, trajecten en programma’s om ontsporing of schooluitval te voorkomen of te repareren. Verwondering over een gemis aan gedegen effectstudies leidde tot het, inmiddels gevorderde, promotieonderzoek van Rineke Keijzer waarin zij de effectiviteit van twee programma’s voor risicojongeren onderzoekt.

Het promotieonderzoek wil eraan bijdragen effectieve interventies te ontwikkelen om kwetsbare adolescenten maatschappelijk te laten participeren als zelfstandig burgers, en aan weloverwogen beslissingen om hiervoor publieke middelen in te zetten. Situering van het onderzoek is de complexe en grootstedelijke context van Rotterdam, op de Startcolleges -Entreeopleidingen- van de twee grote ROCs en op de Wijkschool, een maatwerkprogramma voor risicojongeren met grote afstand tot het onderwijs.

In haar studies betrekt de onderzoekster diverse persoonlijke en sociale kenmerken van de jongeren, zoals persoonlijkheid, motivatie voor school en werk, zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de inhoud en uitvoering van de programma’s en de begeleiding door mentoren en coaches. Het promotieonderzoek bestaat uit herhaalde kwantitatieve metingen en een kwalitatief deel waarin het handelen en de ervaringen van zowel studenten als docenten worden uitgediept.
Beide geëvalueerde programma’s beogen de jongeren naar werk of een vervolgopleiding te brengen. De jongeren worden gedurende hun programma tot een half jaar na afloop gevolgd. Wie zijn precies deze jongeren? Houden ze vol of haken ze af? Wat doen ze daarna? En blijven ze dat doen? En tot slot: wat (b)lijkt nu voor wie te werken?
 
Rineke Keijzer (56) is cognitief psycholoog. Zij voert haar onderzoek uit naast werkzaamheden als docent en afstudeercoördinator aan de masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam. Zij wordt in haar onderzoek begeleid door prof. Dr. Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden, ICLON) en dr. Erik van Schooten (Hogeschool Rotterdam en Kohnstamm Instituut).

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

1502, 2017

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

15 februari 2017|Categorieën: Mbo-organisatie|Tags: , , |Reacties uitgeschakeld voor Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies Lezing op conferentie 15 oktober 2015 - Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt? Door Rineke Keijzer, promovenda [...]

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

Het PDG-traject herzien

,

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

,

De sector mbo aan zet?

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

Stel uw vraag