Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Home / Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Aandacht voor kwetsbare jongeren; onderzoek naar effectiviteit van interventies

Lezing op conferentie 15 oktober 2015 – Optimaal leren en opleiden in Entree en mbo 2. Wat werkt?

Door Rineke Keijzer, promovenda Kenniscentrum Talentontwikkeling Hogeschool Rotterdam/Universiteit Leiden

Gedreven inzet voor kwetsbare adolescenten leidt tot een veelheid aan projecten, trajecten en programma’s om ontsporing of schooluitval te voorkomen of te repareren. Verwondering over een gemis aan gedegen effectstudies leidde tot het, inmiddels gevorderde, promotieonderzoek van Rineke Keijzer waarin zij de effectiviteit van twee programma’s voor risicojongeren onderzoekt.

Het promotieonderzoek wil eraan bijdragen effectieve interventies te ontwikkelen om kwetsbare adolescenten maatschappelijk te laten participeren als zelfstandig burgers, en aan weloverwogen beslissingen om hiervoor publieke middelen in te zetten. Situering van het onderzoek is de complexe en grootstedelijke context van Rotterdam, op de Startcolleges -Entreeopleidingen- van de twee grote ROCs en op de Wijkschool, een maatwerkprogramma voor risicojongeren met grote afstand tot het onderwijs.

In haar studies betrekt de onderzoekster diverse persoonlijke en sociale kenmerken van de jongeren, zoals persoonlijkheid, motivatie voor school en werk, zelfredzaamheid en sociaal netwerk. Daarnaast richt het onderzoek zich op de inhoud en uitvoering van de programma’s en de begeleiding door mentoren en coaches. Het promotieonderzoek bestaat uit herhaalde kwantitatieve metingen en een kwalitatief deel waarin het handelen en de ervaringen van zowel studenten als docenten worden uitgediept.
Beide geëvalueerde programma’s beogen de jongeren naar werk of een vervolgopleiding te brengen. De jongeren worden gedurende hun programma tot een half jaar na afloop gevolgd. Wie zijn precies deze jongeren? Houden ze vol of haken ze af? Wat doen ze daarna? En blijven ze dat doen? En tot slot: wat (b)lijkt nu voor wie te werken?
 
Rineke Keijzer (56) is cognitief psycholoog. Zij voert haar onderzoek uit naast werkzaamheden als docent en afstudeercoördinator aan de masteropleiding Pedagogiek, Hogeschool Rotterdam. Zij wordt in haar onderzoek begeleid door prof. Dr. Wilfried Admiraal (Universiteit Leiden, ICLON) en dr. Erik van Schooten (Hogeschool Rotterdam en Kohnstamm Instituut).

Contact

Drs. José Hermanussen
Drs. José HermanussenSenior onderzoeker
06-10970839
Ir. Hester Smulders
Ir. Hester SmuldersSenior onderzoeker
06-53749282

Gerelateerd nieuws

704, 2017

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

7 april 2017|Categorieën: Instroom-doorstroom-uitstroom, Mbo-organisatie|Tags: , , , |Reacties uitgeschakeld voor Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

1001, 2017

Barst het onderwijsbestel?

10 januari 2017|Categorieën: Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Barst het onderwijsbestel?

Rob Martens in OnderwijsInnovatie en De Correspondent

Tweede Kamerlid Paul van Meenen liet zich onlangs kritisch uit over ons onderwijsbestel: "Het bestel is de houdbaarheid voorbij, geredeneerd vanuit de kansen van kinderen." In het artikel 'Barst het onderwijsbestel?' in het decembernummer van OnderwijsInnovatie vraagt Rob Martens zich af of ...

2112, 2016

Kennisateliers mbo

21 december 2016|Categorieën: Docent in het beroepsonderwijs, Mbo-organisatie|Tags: , |Reacties uitgeschakeld voor Kennisateliers mbo

Kennisateliers mbo Het mbo heeft te maken met een gedifferentieerde deelnemers populatie in een dynamische context. Snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, op demografisch vlak en in het beleid vragen van beroepsopleidingen [...]

Gerelateerde bijeenkomsten

Gerelateerde projecten en publicaties

Monitor Vakmanschap- en technologieroutes

,

Tweede meting

Dit rapport schetst een beeld van experimenten met doorlopende leerlijnen in het vmbo en mbo die sinds het schooljaar 2014-2015 zijn gestart. Het gaat om doorlopende leerlijnen vanaf leerjaar 3 van het vmbo op niveau 2 en 3 in alle sectoren (vakmanschaproutes), op niveau 4 in de technieksector (technologieroute) en op niveau 4 in de overige sectoren (beroepsroutes). Gedurende de periode 2014-2022 hebben samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen experimenteerruimte om deze geïntegreerde leerlijnen vorm te geven.

Het PDG-traject herzien

,

Een analyse van de uitwerking van de beleidsmaatregel 'pedagogisch-didactisch getuigschrift'

Veel onderwijsgevenden in het mbo komen uit de beroepspraktijk. Hun praktijkkennis en –vaardigheden zijn belangrijk voor het verzorgen van goed beroepsonderwijs. De kwaliteit van deze zij-instromers staat hoog op de beleidsagenda van OCW.

Zorg voor onderwijskwaliteit in het mbo

,

De sector mbo aan zet?

De zorg voor onderwijskwaliteit is tegenwoordig een prominent onderwerp binnen mbo-instellingen. De mbo-sector zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen. Hoe effectief zijn die eigenlijk? Ecbo heeft hier onderzoek naar gedaan.

Stel uw vraag